Pintura Mural Aerografia , al pavelló Municipal de Sils