"Torre de l'Inglès" Calella
Mural Jardins A.V.
2.50x3,50 m.